Klienci biznesowi

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zarówno w ramach zleceń jednorazowych, jak i stałej współpracy. Obsługiwaliśmy przedsiębiorców działających m.in. w branżach: automatycznej, agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej, transportowej, turystycznej, usług asenizacyjnych, windykacji należności.
Pomoc Kancelarii polega, w szczególności na:
 • udzielaniu porad prawnych;
 • sporządzaniu i opiniowania umów i innych dokumentów;
 • sporządzaniu pism procesowych;
 • wydawaniu opinii prawnych;
 • reprezentacji Państwa interesów w negocjacjach i mediacjach;
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych;
 • reprezentacji w postępowaniach pozasądowych (przed organami administracyjnymi, komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych);
 • bieżącej i stałej obsłudze prawnej.
Pomoc prawna obejmuje:
 • Prawo cywilne i gospodarcze, w szczególności:
  • prawo rzeczowe (m.in. sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami, zabezpieczaniem wierzytelności);
  • prawo zobowiązań (m.in. umowy w obrocie gospodarczym, odpowiedzialność odszkodowawcza, sprawy związane z wykonywaniem umów, kary umowne, prawo przewozowe);
  • prawo spółek;
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  • ochrona firmy i renomy przedsiębiorcy, tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • windykacja należności, również w postępowaniach transgranicznych oraz w postępowaniu elektronicznym.
 • Prawo pracy.
 • Prawo karne.
 • Prawo administracyjne (sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne).