Mediacje

Mediator dr Aneta Mendrek

Czym jest mediacja i jaka jest rola mediatora?

Jak można rozpocząć mediację?

Jak przebiega mediacja?

Jak kończy się mediacja?

Czym różni się mediacja od negocjacji? 

Jakie są koszty mediacji i kto je ponosi? 

Przydatne linki:
Centrum Mediacyjne przy NRA
Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości
Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR, Online Dispute Resolution)