Zespół


Pomoc prawną w Kancelarii świadczą profesjonalni prawnicy (adwokaci i radcowie prawni). Kancelaria współpracuje również z aplikantami tych zawodów.Adw. dr Aneta Mendrek -
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej (od 2003 r.), odbyła aplikację adwokacką (w latach 2003-2007), adwokat (od 2007 r.), doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, stały mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (od 2014 r.), autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego.


Współpracownicy:r. pr. Justyna Mendrek -
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (od 2011 r.), odbyła aplikację radcowską (w latach 2011 - 2013), radca prawny (od 2014 r.).Strona w przygotowaniu...